Slobodné tímy, ktoré umožňujú rásť…

Aby fungovalo vaše podnikanie, potrebujete správnych ľudí. Keď vytvárate tím založený na vízii a zdielaných hodnotách, pritiahnete si silné, uvdomelé, zrelé, nezávislé osobnosti. Alebo vám tím umožní sa takouto osobnosťou stať, ak sami chcete 🙂

Členovia takéhoto tímu si vychutnávajú:

  • spoluprácu v harmónii;
  • vzájomný obdiv;
  • neustály osobný rozvoj

V takýchto tímoch nie je priestor, aby dominovalo ego. Potrebujete zobrať rovnakú zodpovednosťza seba ako aj za rozvoj tímu.

Pár základných princípov na ceste k budovaniu vyzrelého slobodného tímu :

Každý je ROVNOCENNÝ.

Buďte si vedomý vášho PRÍNOSU, využítím najlepšieho zámeru, talentov a skúseností.

Poznajte vaše ZODPOVEDNOSTI, buďte schopný vo zverených oblastiach zaručiť výsledky a funkčnosť.

OSOBNÝ ZÁVÄZOK znamená, že osobne stojíte o naplnenie poslania vášho tímu, vyjadruje to vašu vnútornú motiváciu aj zodpovednosť k činom a vlastnej aktivite.

STAROSTLIVOSŤ, SÚCIT & EMPATIA: každý člen tímu pozná silné aj slabé stránky ostatných, vzájomná podpora pri prekonávaní výzvy a skúšky je samozrejmosťou. Tolerancia osobného ega je nulová.

VZÁJOMNÁ DÔVERA: Keď niekto reprezentuje tím alebo robí rozhodnutia, deje sa tak s najlepším zámerom slúžiť firme a tímu. Ostatní dôverujú tomu, kto rozhoduje. Nie je tu priestor na kontrólovanie alebo pochybovanie nad schopnosťami zverenej osoby.

ROZHODNUTIA robí osoba, ktorá má relevantné slovo v danej otázke či oblasti.

SPÄTNÁ VÄZBA & NÁZOR ČI RADA sú aktívne vyhľadávané.

SCHÔDZKY A PORADY sú organizované, keď je to potrebné, nie zo zvyku.

VĎAČNOSŤ je prístup aj energia, ktorú každý prínáša do konverzácie so všetkými zainteresovanými stranami.

ZÁBAVA je prítomná v každodenných malých rozhovoroch aj v náročnejších situáciách.

OSLAVA sa praktikuje za každý malý úspech, minimálne oceňujúcimi slovami.

ZHODNOTIŤ A ZNOVU-VYTVORIŤ: Firma je živý organizmus. Funguje v cykloch. Pozorujte čo potrebuje a čo jej už viac neslúži. Neustále sa usilujte ju rozvíjať, aby napĺňala svoje poslanie.

UŽITE SI CESTU TVORENIA – toto je najdôležitejšie 🙂

Vyžaduje to úsilie a otvorené vedomie, tvoriť a budovať takéto tímy. Ale je to zábava.

Otázky pre vás :

  • Ktoré súčasné princípy fungovania vášho tímu vás inšpirujú?
  • Aké nové princípy chcete začať používať vo vašom tíme?

V plne fungujúcich tímoch založených na poslaní a vízii je veľká sila. Chopte sa príležitosti, tvortetaké tímy a užívajte si to!