7 kvalít k rozšíreniu vašej sily viesť svoj živoť a ľudí

  • Ktoré sú vaše jedinečné kvality a osobné charakteristiky?
  • Mate schopnosť si aktívne a vedome vytvárať vašu realitu?
  • Ktoré svoje kvality a schopnosti momentálne rozvíjate?

Akívne tvoriť svoj život tak ako chcete, využívať vaše kvality a aktivovať silné stránky druhých ľudí aj ich viesť, sú schopnosti, ktoré sa dajú rozvíjať.

Ak si zvolíte rolu tvorcu, lídra, aktivátora,
prináša to so sebou zodpovednosť aj príležitosť k osobnému rozvoju.
Ten rozvoj vám dá slobodu, uvolnenie, radosť.

Buďte proaktívny a neustále skúmajte vaše správanie. Niekedy vás totiž drží v pozadí a robí vás bezvýznamnými a malými. Tento proces vám pomôže expandovať vašu kapacitu viesť a plne vyjadriť a vychutnať si vašu výnimočnosť.

7 kvalít k rozšíreniu vašej sily viesť svoj živoť a ľudí:

#1 Majte odvahu povedať ‘neviem’, ‘potrebujem pomoc’, alebo ‘potrebujem čas na sebareflexiu’.

#2 Naučte sa otvoriť svoje srdce, počúvať svoje srdce, hovoriť zo srdca. Ľudia cítia vedomie srdca, aj v biznise.

#3 Dovoľte, aby boli vaše limity stále testované. Prijímajte výzvy a objavujte niečo nové.

#4 Neustále sa meniace prostredie vyžaduje vašu pružnosť, prispôsobivosť a schopnosť byť nezastaviteľný.

#5 Cíťte svoju silu tvoriť si vlastnú realitu. Stanovte si jasný zámer, vnímajte ďalší krok a urobte konkrétny čin.

#6 Vychutnajte si vzrušenie a adrenalín, ktoré vás vedú do neznáma. Objavíte novú krásnu realitu, neočakávané riešenia a zážitky.

#7 Dovoľte sami sebe byť zraniteľný. Budete sa cítiť silnejší a oveľa viac naživu.

Čo robí ľudí skutočne silnými osobnosťami je vlastné povedomie o svojich kvalitách, prednostiach ako aj vedomé voľby & rozhodnutia. Potom tiež viete podporovať rozvoj ostatných vo vašom tíme. Rozširujte vašu silu viesť svoj živoť a ľudí, bude vás to baviť a zažijete veľa spokojnosti a radosti.